WIL JE STARTEN?

Online afspraak maken

Via de login hieronder kan u inloggen op het reservatie systeem van 't AfslankHuys.

U ontvangt uw inlog gegevens automatisch via email bij uw inschrijving in een Afslankhuys filiaal. Wanneer u deze gegevens niet ontvangen hebt kan u deze in uw filiaal opvragen bij uw volgende bezoek of via het contactformulier.

Algemene voorwaarden:
Aangekochte beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop en niet terugbetaalbaar om welke reden ook (inclusief overmacht, overlijden, ziekte, invaliditeit, etc.).
Driemaandelijkse en halfjaarlijkse abonnementen kunnen op elk moment op vraag van de klant omgezet worden in een equivalente beurtenkaart (evenwel niet omgekeerd). Het aantal overblijvende beurten wordt dan bepaald op basis van de reeds opgenomen beurten onder het abonnement in vergelijking met 20 beurten (voor omzetting van 3 maanden) en 40 beurten (voor omzetting van 6 maanden). Het saldo aan beurten dat vervolgens op de beurtenkaart komt te staan dient binnen 1 jaar na de initiële start van het abonnement opgebruikt te worden.
3 maanden, 6 maanden, 1 jaar lid = max 1x dag EN max 4 x per week sporten.

Abonnementen en beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden.
Alle afspraken die niet ten laatste vóór 12 uur van de vorige werkdag worden afgezegd, zullen aangerekend worden.
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ’t Afslankhuys (Slimway BVBA), haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van indirecte en/of gevolgschade, en daarenboven beperkt tot 10x de waarde van de aangekochte diensten en/of producten.

Vragen voor 't Afslankhuys?

Wij helpen je graag verder.